Zoeken
Kies uw taal

Klachten

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de zorg die de huisarts of een medewerker van de huisartsenpraktijk heeft geleverd of dat u een klacht heeft.
De huisarts of medewerker kan goede redenen hebben voor haar handelen. Toch kunt u zich niet gehoord voelen.

Bespreek uw klacht eerst met de huisarts zelf

Veel mensen vinden het lastig om te klagen, maar de meeste huisartsen stellen het op prijs om te horen als een patiënt niet tevreden is. Als uw huisarts weet wat er mis gaat, kan hij ervoor zorgen dat het in de toekomst beter gaat. Zo kan de zorg verbeteren, voor uzelf maar ook voor anderen.

In het gesprek legt u uit waar u ontevreden over bent. Als het beleid van de huisarts wel correct was, kan hij u uitleggen waarom hij zo handelde. En als hij een fout heeft gemaakt, kunt u samen zoeken naar een oplossing. Misschien vindt u het moeilijk om hier met uw huisarts over te praten; dan kunt u iemand meenemen naar het gesprek. Ook ontevredenheid over de assistente, praktijkondersteuner, waarnemend huisarts of de huisartsenpost kunt u met de huisarts bespreken.

Klacht indienen bij de klachtenfunctionaris

Als het gesprek met de huisarts niet naar uw tevredenheid verloopt, kunt u een klacht indienen. U kunt uw klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris. Alle huisartsenpraktijken en huisartsenposten zijn aangesloten bij een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Vraag aan de assistente of de huisarts bij welke regionale klachtenfunctionaris u terecht kunt.

De klachtenfunctionaris gaat met beide partijen in gesprek en probeert via bemiddeling tot een oplossing te komen, waar beide partijen zich in kunnen vinden.

U moet uw klacht schriftelijk indienen. Het is verstandig om ook op het formulier te zetten wat u wilt bereiken: bijvoorbeeld een excuus van de huisarts of betrokken medewerker of een gewenste verbetering in de organisatie.

Geschillencommissie

Meestal komt u met uw huisarts en bemiddeling door de klachtenfunctionaris wel tot een oplossing. Mocht dat helaas niet zo zijn, dan kunt u naar een landelijk erkende geschillencommissie toe, waarbij de huisartsenpraktijk is aangesloten. Landelijk erkende Geschillencommissies voor huisartsen zijn: DOKH en SKGE. Uw huisarts kan aangeven bij welke geschillencommissie de praktijk is aangesloten.

U kunt u uw klacht dan als een geschil indienen. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens patiënten en uit leden namens huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. Het oordeel van de geschillencommissie is bindend.

Wilt u meer informatie over het indienen van een klacht, kijk dan op de website van Adviespunt Zorgbelang.

Actueel
Twijfelt u of u wel naar de huisarts moet?
Hieronder vindt u allerlei informatie die u verder helpt.